Đài tưởng niệm anh hùng khoác áo lửa Trương Công Man
Ngày 01/06/2020