1. Hội đồng nhân dân
  • Nhâm Sỹ Tính

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0382964964

  • Phí Hồng Sơn

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0986.487.856

  Đảng ủy
  • Phí Hồng Sơn

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986487856

  • Đoàn Văn Lộc

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986817096

  • Phí Đức Vui

   Chức vụ: Thường Vụ Đảng Ủy - Chủ Tịch UBND xã

  • Nhâm Công Thiện

   Chức vụ: Đảng ủy viên - Chủ tịch hội nông dân xã

   SĐT: 0357651768

  • Nhâm Văn Toản

   Chức vụ: Cán Bộ LĐTB xã hội - Văn Hóa

   SĐT: 0975142724

  • Lê Văn Huy

   Chức vụ: Bí Thư Đoàn TNCSHCM

   SĐT: 0986309219

  • Nhâm Sỹ Tính

   Chức vụ: Phó Chủ Tịch HDND xã

   SĐT: 0382964946

  • Lê Văn Cẩn

   Chức vụ: Cán Bộ Tư Pháp

   SĐT: 0985150485

  • Lê VĂn Cường

   Chức vụ: Phó Chủ Tịch UBND xã

   SĐT: 0977233171

  1. Ủy ban nhân dân
   • Phí Đức Vui

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0942798181

   • Lê Văn Cường

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0977.233.171

   1. Công an xã
    • Vũ Minh Mẫn

     Chức vụ: Trưởng Công an xã

     SĐT: 0967.585.577

    • Lê Văn Thịnh

     Chức vụ: Phó Trưởng Công an xã

     SĐT: 0987.527.089

    1. BCH quân sự xã
     • Lê Văn Quân

      Chức vụ: Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự

      SĐT: 0382682609

    2. Trạm y tế
     • Phí Ngọc Thuận

      Chức vụ: Trưởng Trạm y tế

      SĐT: 0987.245.169

     • Minh

      Chức vụ: Phó Trưởng Trạm y tế

      SĐT: 0918.131.669

     • Hoàng Thị Huê

      Chức vụ: Y sĩ

      SĐT: 0357.430.405

     • Nguyễn Thị Hoa

      Chức vụ: Dược sỹ

     • Vũ Thị Thanh Yến

      Chức vụ: Dược sỹ

      SĐT: 0979.213.734

     • Phí Thị Phương

      Chức vụ: Viên chức dân số

      SĐT: 0982.346.707

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Lê Văn Luy

      Chức vụ: Công chức địa chính, Mt

      SĐT: 0387.377.825

     • Phạm Ngọc Vụ

      Chức vụ: Công chức địa chính, Xd

      SĐT: 0974.932.297

    4. Phòng văn hóa -xã hội
     • Nhâm Văn Toản

      Chức vụ: Công chức LĐ-TBXH kiêm CB VH

      SĐT: 0975.142.724

    5. Phòng tư pháp - hộ tịch
     • Lê Văn Cẩn

      Chức vụ: Công chức Tư Pháp- Hộ tịch

      SĐT: 0985.150.485

     • Dương Văn Đốc

      Chức vụ: tư pháp hộ tịch

    6. Phòng tài chính - kế toán
     • Nhâm Thị Thu Trang

      Chức vụ: Công chức Tài Chính- Kế toán

      SĐT: 0976.902.568

    7. Phòng văn phòng - thống kê
     • Phí Thị Hằng

      Chức vụ: Văn phòng UBND, Nội vụ, thủ quỹ

      SĐT: 0389.180.168

     • Bùi Thị Huệ

      Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy, HĐND, TK

      SĐT: 0347.071.585

   2. Thôn Phú Bắc
    • Ông Lê Mạnh Tiến

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0984.295.306

    • Ông Nhâm Ngọc Duyên

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0352.477.169

    1. Thôn Đông A
     • Ông Nhâm Sỹ Long

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0379.573.357

     • Ông Doàn Xuân Du

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0976.308.643

    2. Thôn Đông Hòa
     • Ông Phí Ngọc Thìn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0364.329.475

     • Ông Đoàn Văn Châm

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0377.648.566

    3. Thôn Trưng Trắc A
     • Ông Nhâm Đình Cải

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0389.117.292

     • Ông Nhâm Gia Trịnh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0912.475.044

    4. Thôn Trưng Trắc B
     • Ông Đoàn Văn Phượng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0353.895.175

     • Ông Đoàn Sỹ Vân

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0979.134.957

    5. Thôn Phú Xuân
     • Ông Bùi Minh Giác

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0384.372.278

     • Ông Đỗ Văn Thắng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0983.045.934

    6. Thôn Đại Đồng
     • Ông Phí Hồng Quảng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0374.156.146

     • Ông Bùi Văn Phượng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0962.256.526