Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện
Ngày 10/06/2020

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 68
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác